Tellimistingimused

TELLIMISTINGIMUSED

 

 

1. ÜLDSÄTTED

 

Käesolevad tingimused kehtivad OÜ Avellamoda  internetipoes www.avellamoda.ee ostlemisel. OÜ Avellamoda jätab endale õiguse muuta Tellimistingimusi ja hinnakirja www.avellamoda.ee  internetikeskkonna arendamise ja uuendamise eesmärgil. Tellimistingimused ja nende muudatused jõustuvad alates avaldamisest tellimiskeskkonnas www.avellamoda.ee.

 

2. HINNAD

 

2.1. Kõik avellamoda.ee  internetipoes müüdavate toodete hinnad  on avaldatud eurodes.

2.2. Kauba  hind ei sisalda kohaletoimetamistasu. Kohaletoimetamistasu sõltub tellitud toodete kogusest ja tellimuse summast ja kohaletoimetamise viisist, mille valib Ostja.

 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

 

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule „Lisa toode“, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.2.  Tellimuse vormistamiseks tuleb vajutada linki  „Kassasse”, kus Klient peab sisestama küsitud andmed, et Avellamoda saaks Kliendiga vajadusel ühendust võtta ning tellimuse väljastada.

3.3. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Peale andmete sisestamist tuleb vajutada linki „ Edasi” ning valida kättetoimetamise viis.

3.5. Peale kättetoimetamise viisi valimist tuleb vajutada „Edasi”, kus Klient suunatakse makseviiside lehele. Klient valib sobiva makseviisi ning vajutades lingile „Kinnita tellimus”, suunatakse Klient vastavalt valitud makseviisile internetipanka või saadetakse e-mailile arve.

3.6. Tellimuse kinnitus saabub ka Kliendi e-mailile.

3.7. Klient saab oma konto alt vaadata tellimuse staatust ning iga staatuse muutusest teavitatakse Klienti e-maili teel.

 

 

4. TASUMINE

 

4.1.  Maksmise viisi saab  Ostja  valida järgmiste võimaluste vahel:

4.1.1 Eesti pankade pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Nordea, Dankse, LHV ja Krediidipank)

4.1.2. Krediitkaardiga läbi PayPal´i

4.1.3. Pangaülekanne tellimuse kinnituse alusel.

Tellimuse kinnitus saadetakse Ostjale tellimuse kinnitusena e-postiga.

Kui Ostja e-posti aadressile ei ole 1 tunni jooksul peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@avellamoda.ee.

Ostja on kohustatud enne tasumist kontrollima, et tellimuse kinnitusel olevad andmed vastavad tellimusele.

Maksetähtajaks on 2 kalendripäeva alates arvel näidatud kuupäevast. Juhul, kui

Ostja ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Avellamoda seda Ostja sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

4.1.4  Lunamaksena. Lunamakse korral tuleb  tasuda 50%  tellimuse kinnitusel näidatud summast maksetähtaja jooksul ja ülejäänud 50% paki kättesaamisel. Tellimus väljastatakse peale  ettemaksu laekumist.

4.2. Arve saadetakse Ostja poolt märgitud e-posti aadressile peale kauba väljastamist.

 

5. KOHALETOIMETAMINE

 

5.1  Tellimus postitatakse, kui OÜ Avellamoda arvelduskontole on laekunud 100% tellimuse kinnituse alusel tasumisele kuuluvast summast. Lunamakse korral 50%.

5.2.  Kui tellimuse summa on suurem kui 49 € on transport üle Eesti TASUTA.

5.3.  Ostjal  on võimalik valida järgmiste kohaletoimetamisviiside vahel:

5.3.1. SmartPosti pakiautomaat- 2.79€.

5.3.2. Eesti Posti postipakk- 3.69 €.

5.3.3. Omniva pakiautomaat- 2.79 €.

5.3.4. Eesti Posti rahvusvaheline registreeritud saadetis:

5.3.4.1. Tsoon I: Euroopa Liidu riigid- 9.90€.

5.3.4.2. Tsoon II: mitte Euroopa Liitu kuuluvad riigid- 13.90€.

5.4. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TAGASAMINE

 

6.1. Kui kaup ei sobi või ei vasta Ostja ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Toote tagastamisel tuleb enne postitamist Avellamodat teavitada, saates info oma andmete ja arve numbriga aadressile info@avellamoda.ee.

6.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Ostja pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

6.3. Kauba tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 10 euro ulatuses Ostja, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

6.4. Kui Ostja soovib saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, tasub Klient vaid 10 euro ulatuses tagastuskulu. Uue toote postitamise kulud kannab esimesel korral Avellamoda.

6.5. Pesu, bikiinid ning sukatooted kuuluvad tagastamisele juhul, kui ei ole avatud originaalpakendit.

6.6. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Osja tellis, kannab tagastamiskulu Avellamoda. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Ostjal defektist/valest tootest Avellamodale e-maili teel teada anda.

6.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise, Ostja süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, kompenseerib Klient toote väärtuse kahanemise.

 

7. PRETENSIOONI ESITAMINE JA MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASATMINE

 

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).

7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel võib  Klient teavitada defektist Avellamodale mistahes viisil. Soovitame Kliendil teavitada defektist Avellamoda e-maili aadressile: info@avellamoda.ee. Kliendilt ootame järgmisi andmeid: Kliendi nimi ja kontaktandmed, tellimuse number, defekti olemus, pretensiooni esitamise kuupäev, võimalusel fototõendus.

7.4. Avellamoda vastab Kliendi pretensioonile 15 päeva jooksul e-maili teel.

7.5. Pretensioon peab olema esitatud 2 kuu jooksul pärast defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

 

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 

8.1. Avellamoda vastutab Kliendi ees Avellamoda poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

8.3. Avellamoda ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

 

9. ANDMEKAITSE JA PRIVAATSUS

 

9.1. Avellamoda kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Avellamoda ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a.  koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel.

 

10. MUUD TINGIMUSED

 

10.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Avellamoda Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

10.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Avellamodal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 

11. KONTAKTANDMED

 

11.1. Kõigi tekkivate küsimustega saab pöörduda meie e-maili aadressile: info@avellamoda.ee. Vastame 1 tööpäeva jooksul.